बाजारभाव

आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव 1 जानेवारी 2022

आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव 1 जानेवारी 2022 Today’s Soybean Market Prices in the State 1 January 2022

दिनांक 1 जानेवारी 2021

राज्य जिल्हा बाजार समिती कृषिमाल

प्रकार

वर्गवारी दिनांक /तारीख किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन अन्य 01/01/2022 4500 6275 6080
महाराष्ट्र अहमदनगर राहाता सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5899 6284 6200
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी – वांबोरी सोयाबीन अन्य 01/01/2022 2000 6051 5200
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5900 6680 6250
महाराष्ट्र अकोला मुर्तिजापुर सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5850 6225 6110
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5700 7500 6600
महाराष्ट्र अमरावती अंजनागाव सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5400 6000 5800
महाराष्ट्र अमरावती धामनगांव-रेलवे सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5800 6430 6150
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5100 6000 5550
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापुर सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5200 5950 5600
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5960 5960 5960
महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5900 6300 6000
महाराष्ट्र बीड गेवराई सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5000 6098 5800
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारुर सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5410 6311 6150
महाराष्ट्र बीड माजलगांव सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5600 6126 5850
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ सोयाबीन अन्य 31/12/2022 5701 6275 6150
महाराष्ट्र बुलढाणा चिखली सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5900 6525 6213
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगांव राजा सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5300 6200 6100
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापुर सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 4825 6075 5800
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहकर सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5500 7178 6200
महाराष्ट्र चंद्रपुर राजुरा सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5755 6295 6290
महाराष्ट्र धुळे धुळे सोयाबीन अन्य 01/01/2022 3500 6200 4600
महाराष्ट्र हिंगोली बसमत सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6005 6355 6180
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5805 6305 6055
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली(कानेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5800 6200 6000
महाराष्ट्र जालना आष्टी जालना सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5681 6151 6000
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5600 6200 6000
महाराष्ट्र जालना मंठा सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 4400 6101 5500
महाराष्ट्र जालना परतुर सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5900 6200 6170
महाराष्ट्र जलगांव अमलनेर सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5500 5700 5700
महाराष्ट्र जलगांव जळगांव सोयाबीन अन्य 01/01/2022 6000 6000 6000
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन अन्य 01/01/2022 6100 6231 6165
महाराष्ट्र नांदेड़ भोकर सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5013 6200 5607
महाराष्ट्र नांदेड़ लोहा सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5900 6201 6151
महाराष्ट्र नांदेड़ मुखेड़ सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6000 6300 6300
महाराष्ट्र नंदुरबार शहादा सोयाबीन अन्य 01/01/2022 6151 6300 6275
महाराष्ट्र नासिक लासलगाव (निफाड़) सोयाबीन अन्य 01/01/2022 4700 6290 6231
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5500 6360 5930
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुलजापुर सोयाबीन अन्य 01/01/2022 6100 6100 6100
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6000 6200 6100
महाराष्ट्र परभणी बोरी सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6005 6005 6005
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6250 6425 6300
महाराष्ट्र परभणी जिन्तुर सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5600 6245 6000
महाराष्ट्र परभणी पूर्णा सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6090 6320 6103
महाराष्ट्र पुणे बारामती सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5800 6261 6200
महाराष्ट्र सांगली तासगांव सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6100 6400 6250
महाराष्ट्र सोलापुर सोलापुर सोयाबीन अन्य 01/01/2022 6175 6265 6215
महाराष्ट्र वाशिम करंजा सोयाबीन अन्य 01/01/2022 5885 6250 5925
महाराष्ट्र वर्धा अरवी सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5300 6350 6050
महाराष्ट्र वर्धा पुलगांव सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6050 6180 6125
महाराष्ट्र वर्धा सिंडी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6050 6400 6280
महाराष्ट्र यवतमाळ पंढकवाड़ा सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 6000 6160 6100
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड़(डंकी) सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5500 5800 5700
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड़ सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 5500 5800 5700
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाल सोयाबीन पिवळा 01/01/2022 3950 6300 5125

टीप – शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यवहार पूर्ण करावा

 

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!