आजचे कांदा बाजारभाव; रविवार दि. 20 नोव्हेंबर 2022

Advertisement

आजचे कांदा बाजारभाव; रविवार दि. 20 नोव्हेंबर 2022 Today’s onion market price; Sunday 20 November 2022

रविवार दिनांक 20 नोव्हेंबर 2022 रोजीचे कांदा बाजार भाव.

Advertisement
राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार जात/विविधता तारीख/दिनांक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद कांदा इतर 20/11/2022 2300 2700 2500
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद कांदा इतर 20/11/2022 400 2000 1200
महाराष्ट्र जळगाव भुसावळ कांदा लाल 20/11/2022 1500 1500 1500
महाराष्ट्र चंद्रपूर चंद्रपूर (गंजवाड) कांदा पांढरा 20/11/2022 2000 3000 2500
महाराष्ट्र नाशिक चांदवड कांदा इतर 20/11/2022 400 1702 1000
महाराष्ट्र अहमदनगर जामखेड कांदा स्थानिक 20/11/2022 100 2000 1050
महाराष्ट्र पुणे जुन्नर(Narayangaon) कांदा इतर 20/11/2022 300 1650 1400
महाराष्ट्र सातारा कराड कांदा इतर 20/11/2022 500 2000 2000
महाराष्ट्र कोल्हापूर कोल्हापूर कांदा इतर 20/11/2022 700 2000 1400
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव कांदा इतर 20/11/2022 300 1932 1300
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव कांदा इतर 20/11/2022 700 1851 1501
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) कांदा इतर 20/11/2022 500 1940 1500
महाराष्ट्र नाशिक मनमाड कांदा इतर 20/11/2022 400 1500 1000
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर कांदा लाल 20/11/2022 1000 2500 2125
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर कांदा पांढरा 20/11/2022 1000 2500 2125
महाराष्ट्र नाशिक नासिक कांदा इतर 20/11/2022 325 1530 1200
महाराष्ट्र शोलापूर पंढरपूर कांदा लाल 20/11/2022 200 2500 1700
महाराष्ट्र नाशिक पिंपळगाव कांदा इतर 20/11/2022 535 2300 1600
महाराष्ट्र नाशिक पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) कांदा इतर 20/11/2022 500 1480 950
महाराष्ट्र पुणे पुणे (खडकी) कांदा स्थानिक 20/11/2022 1400 2100 1750
महाराष्ट्र पुणे पुणे (मोशी) कांदा स्थानिक 20/11/2022 400 1800 1100
महाराष्ट्र पुणे पुणे (पिंपरी) कांदा स्थानिक 20/11/2022 1500 2000 1750
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) कांदा इतर 20/11/2022 100 2200 1100
महाराष्ट्र सांगली सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) कांदा स्थानिक 20/11/2022 500 2300 1400
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव कांदा १ नंबर(1st Sort) 20/11/2022 1600 2400 1600
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव कांदा 2 नंबर(2nd Sort) 20/11/2022 1200 1500 1500
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव कांदा इतर 20/11/2022 200 1000 1000
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर कांदा लाल 20/11/2022 100 3000 1400
महाराष्ट्र औरंगाबाद वैजपूर कांदा इतर 20/11/2022 200 1700 1250

 

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page