बाजारभाव

आजच्या दिवसातील राज्यातील तूर बाजार भाव ; रविवार दिनांक 9 जानेवारी 2022 

तूर बाजार भाव

आजच्या दिवसातील राज्यातील तूर बाजार भाव ; रविवार दिनांक 9 जानेवारी 2022.Today’s state toor market prices; Sunday, January 9, 2022

हे ही वाचा…

रविवार दि.9 जानेवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल वर्गवारी जात/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5000 5900 5450
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5500 5500 5500
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5300 5801 5550
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5500 6000 6000
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5800 5900 5800
महाराष्ट्र अकोला अकोला तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5000 6605 6000
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5800 6442 6121
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5680 6900 5751
महाराष्ट्र बीड बीड तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5460 6490 6120
महाराष्ट्र बीड माजलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5650 6640 6260
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5900 6000 5925
महाराष्ट्र बुलढाणा चिखली तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5450 6350 5660
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5500 6500 6000
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5500 6363 6000
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5500 6190 5845
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5400 5900 5650
महाराष्ट्र हिंगोली सेनगाव तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5000 5800 5500
महाराष्ट्र जालना भोकरदन तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5400 5550 5500
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5400 5599 5599
महाराष्ट्र जळगाव चोपडा तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 4975 4975 4975
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5000 5700 5500
महाराष्ट्र लातूर अहमदपूर तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 6430 6475 6160
महाराष्ट्र लातूर लातूर तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5601 6651 6400
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5640 6160 5945
महाराष्ट्र नागपूर उमरेड तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5000 5750 5700
महाराष्ट्र नांदेड भोकर तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 4250 5858 5054
महाराष्ट्र नांदेड लोहा तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 6101 6351 6225
महाराष्ट्र नाशिक मालेगाव तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 4700 5900 5270
महाराष्ट्र नाशिक नांदगाव तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5500 5998 5700
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5000 6200 6100
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5320 5750 5410
महाराष्ट्र सोलापूर बार्शी तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5600 6300 6000
महाराष्ट्र सोलापूर दुधनी तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5825 6460 6200
महाराष्ट्र सोलापूर सोलापूर तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5500 6160 5800
महाराष्ट्र  वाशिम मालेगाव(वाशिम) तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5340 6160 5770
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5200 6180 5900
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट तूर(संपूर्ण) इतर 09/01/2022 5600 6395 6010

संपूर्ण भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा

शेतकरी बांधवांनी आपल्या तुरीची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये चालू बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!