आजचे राज्यातील हरभरा बाजार भाव ; जाणून घ्या आजचे ताजे हरभरा बाजार भाव.

Advertisement

आजचे राज्यातील हरभरा बाजार भाव ; जाणून घ्या आजचे ताजे हरभरा बाजार भाव. Today’s market price of gram in the state; Find out today’s fresh gram market

शनिवार दिनांक 21 मे 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार/वर्गवारी जात/विविधता/क्वालिटी तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रती क्विंटल कमाल किंमत प्रती क्विंटल सरासरी किंमत प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अकोला अकोला हरभरा इतर 21/05/2022 4000 4400 4200
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती हरभरा इतर 21/05/2022 4250 4350 4300
महाराष्ट्र अमरावती अन्जनगाव हरभरा इतर 21/05/2022 4000 4400 4200
महाराष्ट्र वर्धा अष्टी (कारंजा) हरभरा इतर 21/05/2022 4000 4205 4100
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद हरभरा इतर 21/05/2022 4100 4500 4300
महाराष्ट्र बीड बीड हरभरा इतर 21/05/2022 3200 4241 4013
महाराष्ट्र भंडारा भंडारा हरभरा इतर 21/05/2022 4050 4050 4050
महाराष्ट्र नांदेड भोकर हरभरा इतर 21/05/2022 3800 6111 4955
महाराष्ट्र जळगाव चाळीसगाव हरभरा इतर 21/05/2022 3900 4011 4000
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 21/05/2022 4150 4325 4240
महाराष्ट्र नाशिक देवळा हरभरा इतर 21/05/2022 3505 5505 5000
महाराष्ट्र धुळे दोंडाईचा हरभरा इतर 21/05/2022 4000 7100 6400
महाराष्ट्र बीड गेवराई हरभरा इतर 21/05/2022 4100 4350 4250
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली हरभरा इतर 21/05/2022 3950 4326 4138
महाराष्ट्र जालना जालना हरभरा इतर 21/05/2022 3300 4400 4330
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 21/05/2022 4150 4250 4250
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव हरभरा इतर 21/05/2022 6100 6100 6100
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर हरभरा इतर 21/05/2022 4200 4251 4200
महाराष्ट्र बीड कैज हरभरा इतर 21/05/2022 3500 4200 4100
महाराष्ट्र वशिम कारंजा हरभरा इतर 21/05/2022 4120 4245 4205
महाराष्ट्र नागपूर कटोल हरभरा इतर 21/05/2022 3870 4185 4050
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारूर हरभरा इतर 21/05/2022 3540 4140 3800
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव हरभरा इतर 21/05/2022 3600 4308 4231
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव हरभरा इतर 21/05/2022 4100 4720 4701
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (निफाड) हरभरा इतर 21/05/2022 4126 4299 4251
महाराष्ट्र बीड माजलगाव हरभरा इतर 21/05/2022 3800 4171 4100
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 21/05/2022 3500 4390 4305
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर हरभरा इतर 21/05/2022 4000 4300 4200
महाराष्ट्र मुंबई मुंबई हरभरा इतर 21/05/2022 5200 5700 5500
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम हरभरा इतर 21/05/2022 4150 4400 4275
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर हरभरा इतर 21/05/2022 4000 4236 4177
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण हरभरा इतर 21/05/2022 4330 4330 4330
महाराष्ट्र जालना परतूर हरभरा इतर 21/05/2022 4275 4301 4290
महाराष्ट्र पुणे पुणे हरभरा इतर 21/05/2022 5100 5300 5200
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) हरभरा इतर 21/05/2022 4200 4200 4200
महाराष्ट्र नाशिक सटाणा हरभरा इतर 21/05/2022 3251 4370 4180
महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड हरभरा इतर 21/05/2022 4100 4400 4200
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) हरभरा इतर 21/05/2022 4000 4200 4150
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर हरभरा इतर 21/05/2022 4150 4350 4330
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर हरभरा इतर 21/05/2022 4200 4200 4200
महाराष्ट्र लातूर उदगीर हरभरा इतर 21/05/2022 4482 4552 4518
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा हरभरा इतर 21/05/2022 4000 4180 4100
महाराष्ट्र वशिम वाशिम हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 21/05/2022 4000 4400 4200
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ हरभरा इतर 21/05/2022 4000 4240 4120

 

Advertisement

शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो हरभरा विक्री पूर्वी बाजार समिती मध्ये चालू बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यव्हार पूर्ण करावा.

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page