Tur Bajar Bhav: राज्यात तुरीची आवक कमी तर भाव तेजीत, पहा कुठे मिळाला सर्वाधिक दर.

Advertisement

Tur Bajar Bhav: राज्यात तुरीची आवक कमी तर भाव तेजीत, पहा कुठे मिळाला सर्वाधिक दर.

आज राज्यातील बाजार समितीत तुरीची आवक (Tur Market) कमीच होती. त्यामुळे बाजारात तुरीला सरासरी दर 6500 ते 7000 हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान मिळाला. आज राज्यात तुरीची (Tur Rate Today) सर्वाधिक आवक ही दूधणी बाजार समितीत झाली होती. दूधणी बाजारामध्ये 1430 क्विंटलची आवक झाली होती. तर आजच्या दिवसात सर्वाधिक दर जळकोट बाजार समितीत मिळाला. जळकोट बाजारामध्ये तुरीला 7455 रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.

Advertisement

राज्यातील बाजार समित्यांमधील तूर आवक आणि दर जाणून घ्या.

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती नाव जात/प्रतवारी परिमाण एकूण

Advertisement

आवक

किमान दर प्रति क्विंटल कमाल दर प्रति क्विंटल सरासरी दर प्रति क्विंटल
09/01/2023
शहादा क्विंटल 3 6251 6351 6251
दोंडाईचा क्विंटल 28 6200 6751 6500
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 16 5901 6538 6401
सिल्लोड क्विंटल 19 6400 6500 6500
भोकर क्विंटल 109 6006 6778 6391
कारंजा क्विंटल 1100 5950 7560 6850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 160 6001 6651 6500
मनवत क्विंटल 115 6200 6851 6750
नवापूर क्विंटल 7 6200 6500 6328
कुर्डवाडी क्विंटल 16 6700 7000 6800
मंगळवेढा क्विंटल 84 5610 6860 6800
मोर्शी क्विंटल 125 6600 7000 6800
राहता क्विंटल 1 6401 6401 6401
हिंगोली गज्जर क्विंटल 108 6665 7175 6920
मुरुम गज्जर क्विंटल 404 6900 7260 7080
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 66 5500 6815 6507
जामखेड काळी क्विंटल 7 6000 6300 6150
मोहोळ काळी क्विंटल 30 6500 6700 6500
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 3 5885 5885 5885
सोलापूर लाल क्विंटल 102 6300 6975 6750
जालना लाल क्विंटल 516 6300 7100 6800
अकोला लाल क्विंटल 1441 5000 7500 6895
धुळे लाल क्विंटल 4 6100 6530 6330
यवतमाळ लाल क्विंटल 111 6600 7295 6947
चिखली लाल क्विंटल 140 5100 7050 6075
नागपूर लाल क्विंटल 50 6351 7041 6869
हिंगणघाट लाल क्विंटल 972 6300 7335 6820
अक्कलकोट लाल क्विंटल 500 6800 7295 7000
वाशीम लाल क्विंटल 300 6200 7100 6500
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 6750 7000 6850
चाळीसगाव लाल क्विंटल 160 5800 6462 6300
पाचोरा लाल क्विंटल 275 6280 6624 6421
जिंतूर लाल क्विंटल 34 6450 6945 6800
वणी लाल क्विंटल 90 5680 6760 6300
सावनेर लाल क्विंटल 23 5475 6000 5800
रावेर लाल क्विंटल 22 5841 6380 6300
अंबड (वडी गोद्री) लाल क्विंटल 70 5900 6600 6091
परतूर लाल क्विंटल 99 6080 6750 6700
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 6900 7000 6900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 32 6560 7300 6900
मेहकर लाल क्विंटल 360 6200 7100 6700
नांदगाव लाल क्विंटल 14 3000 6640 6301
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 16 6600 7101 6900
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 115 6500 7300 6900
मुखेड लाल क्विंटल 23 7000 7100 7000
तुळजापूर लाल क्विंटल 15 6000 7000 6500
सेनगाव लाल क्विंटल 52 6400 6900 6600
पालम लाल क्विंटल 7 6500 6700 6550
आष्टी-जालना लाल क्विंटल 23 6600 6720 6690
पांढरकवडा लाल क्विंटल 82 6700 6890 6800
कळमेश्वर लाल क्विंटल 30 6200 6780 6530
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 52 6850 7135 7000
देवळा लाल क्विंटल 8 5210 6200 5900
जळकोट लाल क्विंटल 68 6845 7455 7175
दुधणी लाल क्विंटल 1430 6000 7255 6650
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 28 6700 6850 6700
अहमहपूर लोकल क्विंटल 600 5651 6900 6275
परांडा लोकल क्विंटल 29 6900 7020 7000
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 300 5705 7180 6885
औरंगाबाद नं. १ क्विंटल 1205 5500 6925 6212
जालना पांढरा क्विंटल 9731 5000 7326 6900
जामखेड पांढरा क्विंटल 633 6300 6850 6575
शेवगाव पांढरा क्विंटल 378 6000 6600 6600
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 63 6500 6600 6600
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 295 5300 6860 6000
परतूर पांढरा क्विंटल 240 6600 7000 6900
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 411 6200 6900 6650
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 94 6500 7160 6830
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 12 6000 7000 6500
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 24 6601 6761 6650
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 58 6300 6802 6701

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page