बाजारभाव

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तुरीचे बाजार भाव

  1. आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजार भाव | आजचे तुरीचे बाजार भाव | आजचे तुरीचे बाजार भाव महाराष्ट्र | आजचे राज्यातील तुरीचे बाजार भाव |Today’s market price of Tur in the state of Maharashtra |Today’s turdal market price in the state

आम्ही कृषी योजना डॉट कॉम च्या वाचकांसाठी दररोज राज्यातील शेतीमालाचे बाजार भाव देत असतो,या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी संपूर्ण राज्यातील बाजार भाव एका क्लिकवर माहिती होत असतात.  आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील तुरीचे बाजार भाव बघणार आहोत.

 

हे ही वाचा…

 

बुधवार दि. 15 डिसेंबर 2021 रोजीचे राज्यातील तुरीचे बाजार भाव

राज्य जिल्हा बाजार शेतमाल जात/विविधता तारीख किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
महाराष्ट्र वशिम वाशिम तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5100 6100 5500
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5001 6011 5506
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 4301 5000 4650
महाराष्ट्र लातूर चाकूर तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 4200 5901 4200
महाराष्ट्र नाशिक नांदगाव तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 4699 5799 5199
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5400 5500 5400
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5400 5875 5710
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5800 6000 5900
महाराष्ट्र धुळे धुळे तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5505 5505 5505
महाराष्ट्र नागपूर कटोल तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 4700 5521 5250
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 4700 5400 5400
महाराष्ट्र लातूर उदगीर तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 6000 6400 6200
महाराष्ट्र बीड बीड तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5540 5541 5540
महाराष्ट्र अकोला अकोला तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5311 6175 5950
महाराष्ट्र नाशिक देवळा तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5055 5135 5135
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5000 5705 5500
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5500 5500 5500
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 4900 5500 5000
महाराष्ट्र अकोला मूर्तिजापूर तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5650 6070 5815
महाराष्ट्र जालना जालना तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 4501 6244 5711
महाराष्ट्र शोलापूर दुधनी तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5500 6100 5800
महाराष्ट्र उस्मानाबाद परांडा तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5900 5900 5900
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5700 6130 5835
महाराष्ट्र वशिम कारंजा तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5655 6175 5925
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5755 5755 5755
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5640 6445 6010
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) तूर(संपूर्ण) इतर 15/12/2021 5215 5670 5550

 

मंगळावर दि.14 डिसेंबर 2021 रोजीचे राज्यातील तुरीचे बाजारभाव

महाराष्ट्र अमरावती चांदूर बाजार तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5700 6061 5940
महाराष्ट्र लातूर चाकूर तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5681 5801 5681
महाराष्ट्र बीड माजलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5500 6161 6011
महाराष्ट्र नाशिक देवळा तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5000 5200 5150
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 4000 6000 5000
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजनी तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 4681 5251 4966
महाराष्ट्र शोलापूर दुधनी तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5400 5950 5700
महाराष्ट्र लातूर उदगीर तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 6000 6300 6150
महाराष्ट्र बीड बीड तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5461 5500 5480
महाराष्ट्र अकोला तेल्हारा तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5300 5600 5450
महाराष्ट्र वशिम कारंजा तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5600 6111 5825
महाराष्ट्र अमरावती धामणगाव-रेल्वे तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5325 5880 5500
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 3476 3476 3476
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5000 5790 5500
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5550 6150 5800
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5800 6020 5910
महाराष्ट्र अकोला अकोला तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5550 6000 5950
महाराष्ट्र नांदेड भोकर तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5651 5651 5651
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5250 5500 5500
महाराष्ट्र नागपूर कटोल तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 4900 5737 5260
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5000 5400 5400
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 5300 5735 5600
महाराष्ट्र जालना जालना तूर(संपूर्ण) इतर 14/12/2021 4851 6131 5700

टीप – शेतकरी बांधवांनी आपला शेती माल विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची चौकशी करून विक्रीचा व्यवहार करावा ही विनंती.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!