आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव ; 11 मार्च 2022

Advertisement

आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव ; 11 मार्च 2022.Today’s soybean market prices in the state; March 11, 2022

टीप – खालील बाजार भाव मोबाईल स्क्रिनवर दिसत नसतील तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा

Advertisement
राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल

प्रकार

जात/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान दर प्रती क्विंटल कमाल दर प्रती क्विंटल सरासरी दर प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 6300 7585 7100
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 6800 7100 7000
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 7400 7600 7400
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 11/03/2022 6850 7480 7165
महाराष्ट्र हिंगोली कळमनुरी सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 5000 6000 6000
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 11/03/2022 6800 7325 7175
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 11/03/2022 6400 8000 7600
महाराष्ट्र परभणी पाथरी सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 6000 7031 6800
महाराष्ट्र परभणी ताडकळस सोयाबीन इतर 11/03/2022 7100 7321 7100
महाराष्ट्र नांदेड उमरी सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 7100 7300 7200
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरकेड (दांकी) सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 6800 7000 6900
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 6800 7000 6900
महाराष्ट्र वशिम वाशिम सोयाबीन पिवळा 11/03/2022 6770 7540 7130

शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा.

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page