बाजारभाव

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीन बाजार भाव.

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीन बाजार भाव. Today’s soybean market prices in the major market committees in the state of Maharashtra.

सोमवार दिनांक 23 मे 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार/वर्गवारी जात/विविधता/क्वालिटी तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रती क्विंटल कमाल किंमत प्रती क्विंटल सरासरी किंमत प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर सोयाबीन इतर 22/05/2022 5400 6300 5850
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 5850 7040 6600
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर सोयाबीन इतर 22/05/2022 5600 5901 5901
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 22/05/2022 6450 6790 6620
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 22/05/2022 5000 6561 5780
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6200 6550 6422
महाराष्ट्र नांदेड भोकर सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6201 6517 6360
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6400 7411 6905
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 5600 6200 6000
महाराष्ट्र लातूर देवानी सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6400 6941 6670
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6700 7000 6900
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6300 7070 6640
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 22/05/2022 6300 6780 6540
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6500 6800 6650
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 5500 7000 6600
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6480 6600 6500
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 22/05/2022 6440 7025 6850
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 22/05/2022 6000 6745 6675
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) सोयाबीन इतर 22/05/2022 3000 6736 6500
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6500 7010 6900
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 22/05/2022 5000 6550 6400
महाराष्ट्र वशिम मालेगाव(वशिम) सोयाबीन इतर 22/05/2022 5500 6100 5800
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर सोयाबीन इतर 22/05/2022 6400 6800 6600
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6500 6700 6600
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 22/05/2022 5600 6850 6537
महाराष्ट्र जालना परतूर सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6200 6650 6550
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 22/05/2022 6600 6700 6650
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) सोयाबीन इतर 22/05/2022 6394 6499 6450
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 5800 6300 5800
महाराष्ट्र अहमदनगर श्रीरामपूर सोयाबीन इतर 22/05/2022 5800 6600 6100
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 22/05/2022 6850 6951 6900
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा सोयाबीन पिवळा 22/05/2022 6601 6801 6700

सोयाबीन बाजार भाव पाहून आपल्याकडील सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाबाबत खात्री करणे आवश्यक आहे.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!