आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजार भाव ; नाशिक,अहमदनगर ,सोलापूर,पुणे,नागपूर,सातारा 

Advertisement

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजार भाव ; नाशिक,अहमदनगर ,सोलापूर,पुणे,नागपूर,सातारा

गुरुवार दिनांक 23 डिसेंबर 2021

राज्य जिल्हा बाजार समिती कृषिमाल

Advertisement

प्रकार

Variety/वर्गवारी दिनांक /तारीख किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव कांदा अन्य 23/12/2021 500 3327 2901
महाराष्ट्र अहमदनगर घोडेगाव ( नेवासा ) कांदा लाल 23/12/2021 700 3050 2051
महाराष्ट्र अहमदनगर पारनेर कांदा लाल 23/12/2021 800 3500 1750
महाराष्ट्र अहमदनगर राहाता कांदा लाल 23/12/2021 600 3200 2650
महाराष्ट्र अहमदनगर श्रीरामपुर कांदा अन्य 23/12/2021 800 3000 1800
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद कांदा अन्य 23/12/2021 300 2100 1200
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण कांदा लाल 23/12/2021 1200 2700 1950
महाराष्ट्र चंद्रपुर चंद्रपुर (गंजवाड) कांदा सफेद 23/12/2021 2000 3000 2500
महाराष्ट्र धुले धुले कांदा लाल 23/12/2021 100 2100 1500
महाराष्ट्र जलगांव भुसावल कांदा लाल 23/12/2021 1000 1000 1000
महाराष्ट्र जलगांव जलगांव कांदा लाल 23/12/2021 500 1750 1125
महाराष्ट्र कोल्हापुर कोल्हापुर कांदा अन्य 23/12/2021 900 3800 1700
महाराष्ट्र मुंबई वाशी नई मुंबई कांदा अन्य 23/12/2021 1500 3600 2550
महाराष्ट्र नागपुर कामठी कांदा स्थानीय 23/12/2021 1000 2000 1800
महाराष्ट्र नागपुर नागपुर कांदा लाल 23/12/2021 1500 2000 1875
महाराष्ट्र नागपुर नागपुर कांदा सफेद 23/12/2021 1500 2000 1875
महाराष्ट्र नाशिक चांदवड कांदा लाल 23/12/2021 1000 2351 1900
महाराष्ट्र नाशिक देवळा कांदा अन्य 23/12/2021 630 3095 2800
महाराष्ट्र नाशिक देवळा कांदा लाल 23/12/2021 100 2205 1905
महाराष्ट्र नाशिक कळवन कांदा अन्य 23/12/2021 500 3600 2400
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव कांदा अन्य 23/12/2021 601 2260 1901
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (निफाड़) कांदा अन्य 23/12/2021 1001 2900 2751
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (निफाड़) कांदा लाल 23/12/2021 700 2200 1900
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) कांदा लाल 23/12/2021 800 2530 1875
महाराष्ट्र नाशिक मनमाड कांदा लाल 23/12/2021 300 2040 1800
महाराष्ट्र नाशिक पिंपळगाव कांदा अन्य 23/12/2021 600 3480 2501
महाराष्ट्र नाशिक पिंपळगाव कांदा पोल 23/12/2021 500 2951 2001
महाराष्ट्र नाशिक पिंपलगाव बसवंत (सईखेड़ा) कांदा अन्य 23/12/2021 900 2557 2100
महाराष्ट्र नाशिक पिंपलगाव बसवंत (सईखेड़ा) कांदा लाल 23/12/2021 500 2110 1750
महाराष्ट्र नाशिक सटाना कांदा अन्य 23/12/2021 850 3730 3350
महाराष्ट्र नाशिक सटाना कांदा लाल 23/12/2021 650 2350 1850
महाराष्ट्र नाशिक उमराणे कांदा अन्य 23/12/2021 801 3000 2800
महाराष्ट्र नाशिक उमराणे कांदा लाल 23/12/2021 700 2235 1800
महाराष्ट्र नाशिक येवला कांदा लाल 23/12/2021 700 2311 1750
महाराष्ट्र पुणे खेड़ (चाकन) कांदा अन्य 23/12/2021 1000 2500 1500
महाराष्ट्र पुणे पुणे कांदा स्थानीय 23/12/2021 500 3200 1850
महाराष्ट्र पुणे पुणे (पिंपरी) कांदा स्थानीय 23/12/2021 1200 2600 1900
महाराष्ट्र सांगली सांगली (Phale, Bhajipura Market) कांदा स्थानीय 23/12/2021 500 3500 2000
महाराष्ट्र सातारा कराड कांदा अन्य 23/12/2021 1000 3000 3000
महाराष्ट्र सातारा सातारा कांदा अन्य 23/12/2021 1000 3100 2100
महाराष्ट्र सातारा वाई कांदा स्थानीय 23/12/2021 1000 3000 2000
महाराष्ट्र सोलापुर मंगळवेढा कांदा अन्य 23/12/2021 100 2400 1700
महाराष्ट्र सोलापुर सोलापुर कांदा लाल 23/12/2021 100 4100 1900

हे ही वाचा…

शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या कांद्याची विक्री करण्यापिर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये संपर्क करून बाजार भावाची चौकशी करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page