आजचे राज्यातील कांदा व सोयाबीन बाजार भाव; राज्यातील बाजार समित्यातील बाजारभाव जाणून घ्या

Today's onion and soybean market prices in the Maharashtra state

Advertisement

आजचे राज्यातील कांदा व सोयाबीन बाजार भाव; राज्यातील बाजार समित्यातील बाजारभाव जाणून घ्या

टीप – संपूर्ण बाजार भाव पाहण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.

Advertisement

महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कांदा व सोयाबीन बाजार भाव (Onion and soybean market prices) आज आपण पाहणार आहोत.

आजचे कांदा बाजार भाव महाराष्ट्र Today’s Onion Market Price Maharashtra

Advertisement

शुक्रवार दिनांक 16 सप्टेंबर 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार जात/विविधता/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रती क्विंटल कमाल किंमत प्रती क्विंटल सरासरी किंमत प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद कांदा इतर 16/09/2022 250 1650 1150
महाराष्ट्र जळगाव भुसावळ कांदा लाल 16/09/2022 800 1600 1150
महाराष्ट्र जळगाव चाळीसगाव कांदा इतर 16/09/2022 200 1450 1030
महाराष्ट्र नाशिक चांदवड कांदा इतर 16/09/2022 650 1540 950
महाराष्ट्र नाशिक देवळा कांदा इतर 16/09/2022 300 1270 1125
महाराष्ट्र धुळे धुळे कांदा लाल 16/09/2022 400 1710 1200
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव कांदा लाल 16/09/2022 350 1080 700
महाराष्ट्र पुणे जुन्नर कांदा इतर 16/09/2022 200 1310 800
महाराष्ट्र पुणे जुन्नर कांदा इतर 16/09/2022 800 1630 1300
महाराष्ट्र नाशिक कळवण कांदा इतर 16/09/2022 300 1600 1050
महाराष्ट्र ठाणे कल्याण कांदा १ नंबर(1st Sort) 16/09/2022 1200 1800 1250
महाराष्ट्र नागपूर कामठी कांदा स्थानिक 16/09/2022 1000 1600 1200
महाराष्ट्र सातारा कराड कांदा इतर 16/09/2022 200 1700 1300
महाराष्ट्र पुणे खेड (चाकण) कांदा इतर 16/09/2022 800 1400 1200
महाराष्ट्र कोल्हापूर कोल्हापूर कांदा इतर 16/09/2022 500 1700 1000
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव कांदा इतर 16/09/2022 500 1451 1000
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव कांदा इतर 16/09/2022 600 1600 1151
महाराष्ट्र सातारा लोणंद कांदा इतर 16/09/2022 400 1460 1150
महाराष्ट्र सातारा लोणंद कांदा लाल 16/09/2022 350 850 1000
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर कांदा स्थानिक 16/09/2022 300 1400 1090
महाराष्ट्र नाशिक मनमाड कांदा इतर 16/09/2022 300 1350 1000
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर कांदा लाल 16/09/2022 1000 1500 1375
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर कांदा पांढरा 16/09/2022 1000 1500 1375
महाराष्ट्र नाशिक नामपूर कांदा इतर 16/09/2022 150 1445 1200
महाराष्ट्र नाशिक नासिक कांदा इतर 16/09/2022 300 1350 1050
महाराष्ट्र सोलापूर पंढरपूर कांदा लाल 16/09/2022 100 1500 900
महाराष्ट्र नाशिक पिंपळगाव कांदा इतर 16/09/2022 300 1680 1250
महाराष्ट्र नाशिक पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) कांदा इतर 16/09/2022 500 1050 925
महाराष्ट्र पुणे पुणे कांदा स्थानिक 16/09/2022 600 1500 1050
महाराष्ट्र पुणे पुणे (खडकी) कांदा स्थानिक 16/09/2022 1000 1300 1150
महाराष्ट्र पुणे पुणे (मोशी) कांदा स्थानिक 16/09/2022 500 1400 950
महाराष्ट्र पुणे पुणे (पिंपरी) कांदा स्थानिक 16/09/2022 800 1200 1000
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) कांदा इतर 16/09/2022 100 1700 900
महाराष्ट्र नागपूर रामटेक कांदा इतर 16/09/2022 1800 2000 1900
महाराष्ट्र नाशिक सटाणा कांदा इतर 16/09/2022 200 1400 1015
महाराष्ट्र सोलापूर सोलापूर कांदा लाल 16/09/2022 100 1700 1300
महाराष्ट्र नाशिक उमराणे कांदा इतर 16/09/2022 700 1210 1000
महाराष्ट्र सातारा वाई कांदा स्थानिक 16/09/2022 700 1500 1100
महाराष्ट्र औरंगाबाद वैजपूर कांदा इतर 16/09/2022 300 1500 1000
महाराष्ट्र मुंबई वाशी नवी मुंबई कांदा इतर 16/09/2022 900 1700 1300
महाराष्ट्र नाशिक येवला कांदा इतर 16/09/2022 150 1380 1100

आजचे सोयाबीन बाजारभाव महाराष्ट्र Today’s soybean market price Maharashtra

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार जात/विविधता/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रती क्विंटल कमाल किंमत प्रती क्विंटल सरासरी किंमत प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 5000 5365 5195
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 16/09/2022 4750 5330 5040
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4550 5380 5250
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजनी सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 5300 5319 5309
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 16/09/2022 4900 5000 4950
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 5100 5235 5176
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4801 5113 4957
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 5000 5100 5000
महाराष्ट्र धुळे धुळे सोयाबीन इतर 16/09/2022 4985 5000 5000
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 5200 5300 5200
महाराष्ट्र बीड गेवराई सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4400 4949 4670
महाराष्ट्र जालना घनसावंगी सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 5900 6100 5900
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 16/09/2022 4900 5250 5075
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4000 5200 5100
महाराष्ट्र अहमदनगर जामखेड सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 3000 4500 3750
महाराष्ट्र बीड कैज सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4600 5261 5100
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 16/09/2022 4940 5420 5205
महाराष्ट्र नागपूर कटोल सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 5145 5145 5145
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 16/09/2022 4500 5330 5250
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव सोयाबीन इतर 16/09/2022 4401 5600 5500
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 5330 5500 5400
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4400 5305 5090
महाराष्ट्र अमरावती मोर्शी सोयाबीन इतर 16/09/2022 4200 5000 4600
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4891 5200 5046
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 16/09/2022 4400 5275 5056
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ सोयाबीन इतर 16/09/2022 5051 5325 5100
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 16/09/2022 5000 5112 5050
महाराष्ट्र परभणी ताडकळस सोयाबीन इतर 16/09/2022 5000 5600 5200
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर सोयाबीन इतर 16/09/2022 5000 5250 5200
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 16/09/2022 5300 5400 5350
महाराष्ट्र नागपूर उमरेड सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4000 5440 5350
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4000 5230 5100
महाराष्ट्र यवतमाळ वणी सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4950 5100 5000
महाराष्ट्र वशिम वाशिम सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4600 5351 5000
महाराष्ट्र वाशिम वाशिम अनसिंग सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4850 5300 5150
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ सोयाबीन पिवळा 16/09/2022 4900 5250 5075

 

Advertisement

शेतकरी मित्रांनो कांदा व सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यवहार करावा.

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page