आजचे राज्यातील तुरीचे बाजार भाव दि.18 डिसेंबर 2021

Advertisement

आजचे राज्यातील आजचे तुरीचे बाजार भाव Today’s market price of Tur in the state on 18th December 2021

आजचे राज्यातील तुरीचे बाजार भाव दि 18 डिसेंबर 2021

राज्य जिल्हा बाजार शेतमाल जात/विविधता तारीख किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4000 5700 4850
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4900 5100 5000
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4300 5500 5500
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5400 5500 5400
महाराष्ट्र अकोला अकोला तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5500 6250 6000
महाराष्ट्र अमरावती धामणगाव-रेल्वे तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5600 5950 5800
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5000 6021 5510
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4800 5371 5080
महाराष्ट्र बीड बीड तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5201 5600 5427
महाराष्ट्र बीड गेवराई तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5650 5967 5775
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारूर तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5800 5800 5800
महाराष्ट्र बीड माजलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5675 5900 5870
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5000 5800 5700
महाराष्ट्र जालना जालना तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4800 6426 5851
महाराष्ट्र जालना मंथा तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5500 5625 5600
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4200 4900 4900
महाराष्ट्र लातूर चाकूर तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 6152 6341 6290
महाराष्ट्र लातूर लातूर तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5201 6400 6000
महाराष्ट्र नागपूर कटोल तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4000 4500 4250
महाराष्ट्र नांदेड भोकर तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5756 5756 5756
महाराष्ट्र नंदुरबार तळोदा तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5300 5500 5400
महाराष्ट्र नाशिक देवळा तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4800 5300 5015
महाराष्ट्र उस्मानाबाद परांडा तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5900 5900 5900
महाराष्ट्र शोलापूर दुधनी तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5400 6220 5900
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 4800 6050 5800
महाराष्ट्र वशिम कारंजा तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5660 6280 6055
महाराष्ट्र वशिम वाशिम तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5500 6000 5800
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट तूर(संपूर्ण) इतर 17/12/2021 5500 6150 5860

टीप – शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या शेतीमालाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती अथवा व्यापाऱ्यांनाशी संपर्क करून बाजार भावाची माहिती घेऊन व्यवहार करावा.

Advertisement

हे ही वाचा…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker