बाजारभाव

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तुरीचे बाजार भाव दि.8 जानेवारी 2022

राज्यातील बाजार समिती मधील तूर बाजार भाव

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तुरीचे बाजार भाव दि.8 जानेवारी 2022. Today’s market price of trumpets in the major market committees of the state of Maharashtra on 8th January 2022

शनिवार दिनांक 8 जानेवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार शेतमाल जात/विविधता तारीख किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5330 5330 5330
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5700 5800 5700
महाराष्ट्र अकोला अकोला तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5000 6175 5800
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5650 6400 6025
महाराष्ट्र अमरावती अन्जनगाव तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5000 6611 6000
महाराष्ट्र अमरावती धामणगाव-रेल्वे तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 4550 6155 5500
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5000 6300 5750
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापूर तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5550 5931 5735
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5500 5851 5750
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5710 6301 6150
महाराष्ट्र बीड माजलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5500 6525 6300
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5621 5976 5851
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5000 6005 5500
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5500 6274 5903
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5500 6100 5800
महाराष्ट्र धुळे धुळे तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 4940 5905 5425
महाराष्ट्र धुळे दोंडाईचा तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5222 5641 5476
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 4700 5500 5500
महाराष्ट्र लातूर देवानी तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 6370 6551 6460
महाराष्ट्र नागपूर कटोल तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 4200 5650 4800
महाराष्ट्र नागपूर सावनेर तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5475 6274 6000
महाराष्ट्र नांदेड भोकर तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 3000 5913 4456
महाराष्ट्र नांदेड लोहा तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5011 6301 6200
महाराष्ट्र नंदुरबार शहादा तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5100 5460 5275
महाराष्ट्र नाशिक देवळा तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 4505 4805 4805
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5820 6420 6120
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 6020 6281 6150
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5500 5690 5500
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5800 6050 5800
महाराष्ट्र पुणे शिरूर तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5051 5300 5200
महाराष्ट्र सोलापूर दुधनी तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5850 6500 6150
महाराष्ट्र सोलापूर मोहोळ तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5700 6000 5800
महाराष्ट्र सोलापूर सोलापूर तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5195 6075 5850
महाराष्ट्र वाशिम मालेगाव(वशिम) तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5200 6040 5570
महाराष्ट्र वाशिम वाशिम तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5520 6360 6090
महाराष्ट्र वाशिम वाशिम(Ansing) तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5650 6150 5950
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5100 6040 5800
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5800 6485 6040
महाराष्ट्र वर्धा पुलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5710 5710 5710
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5570 6150 5975
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5250 5670 5450
महाराष्ट्र यवतमाळ बाभुळगाव तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5600 6190 5900
महाराष्ट्र यवतमाळ वणी तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5550 6280 5700
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ तूर(संपूर्ण) इतर 08/01/2022 5490 6275 5883

 

शेतकरी बांधवांनी आपल्या तुरीची विक्री करण्यापूर्वी आपल्या बाजार समिती मध्ये तुरीच्या बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!