आजचे राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव दि.18 डिसेंबर 2021

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव एकाच ठिकाणी

Advertisement

आजचे राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव दि.18 डिसेंबर 2021.Today’s market price of soybean in the state on 18th December 2021

टिप- संपूर्णभाब बघण्यासाठी मोबाईल च्या  उजव्या बाजुस स्क्रोल करावे अथवा डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडावा 

Advertisement

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबिन चे बाजार भाव /आजचे राज्यातील सोयाबीन चे बाजार भाव /Today’s market price of soybean in Maharashtra / Today’s market price of soybean in the state

राज्य जिल्हा बाजार समिति कृषिमाल

Advertisement

प्रकार

Variety/वर्गवारी दिनांक/ कमाल दर किमान दर सरासरी

दर

महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर सोयाबीन इतर 18/12/2021 4050 6450 5250
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 18/12/2021 4500 6410 6310
महाराष्ट्र अहमदनगर राहाता सोयाबीन इतर 18/12/2021 6205 6413 6310
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी(Vambori) सोयाबीन इतर 18/12/2021 5530 6216 5868
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव सोयाबीन इतर 18/12/2021 6000 6250 6250
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन इतर 18/12/2021 5450 6700 6020
महाराष्ट्र अमरावती धामनगांव-रेलवे सोयाबीन इतर 18/12/2021 5030 6750 6040
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 18/12/2021 3070 6162 4591
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापुर सोयाबीन इतर 18/12/2021 5400 6180 5700
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण सोयाबीन इतर 18/12/2021 5941 6300 6290
महाराष्ट्र बीड अम्बेजोगाई सोयाबीन इतर 18/12/2021 6176 6290 6200
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन इतर 18/12/2021 5390 6315 6064
महाराष्ट्र बीड गेवराई सोयाबीन इतर 18/12/2021 5651 6170 5980
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारुर सोयाबीन इतर 18/12/2021 5499 6331 6000
महाराष्ट्र बीड मजलगांव सोयाबीन इतर 18/12/2021 5070 6325 5900
महाराष्ट्र बीड पराली वैजनाथ सोयाबीन इतर 18/12/2021 5701 6430 6208
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5900 6953 6426
महाराष्ट्र बुलढाणा देउलगांव राजा सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5530 6326 6108
महाराष्ट्र धुले धुले सोयाबीन इतर 18/12/2021 3100 5810 4705
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 18/12/2021 5850 6355 6100
महाराष्ट्र हिंगोली सेनगान सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6030 6205 6102
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5000 6400 6208
महाराष्ट्र जालना मंथा सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5500 6251 6030
महाराष्ट्र जलगांव अमलनेर सोयाबीन इतर 18/12/2021 5000 6071 6071
महाराष्ट्र जलगांव धारणगांव सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 4900 6400 6245
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजानी सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6200 6418 6309
महाराष्ट्र लातूर चाकूर सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6200 6375 6292
महाराष्ट्र लातूर देवनी सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5801 6360 6080
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5950 7000 6440
महाराष्ट्र लातूर लातूर(मुरुड) सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6200 6400 6300
महाराष्ट्र नागपुर कटोल सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 4775 5990 5250
महाराष्ट्र नांदेड़ भोकर सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 4850 6333 5592
महाराष्ट्र नांदेड़ मुखेड़ सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6000 6400 6300
महाराष्ट्र नंदुरबार तलोदा सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6490 6551 6500
महाराष्ट्र नासिक लासलगाव सोयाबीन इतर 18/12/2021 3000 6451 6361
महाराष्ट्र नासिक लासलगाव (निफाड़) सोयाबीन इतर 18/12/2021 4510 6470 6440
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5800 6380 6095
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6120 6252 6200
महाराष्ट्र परभणी बोरी सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6280 6305 6325
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6200 6400 6350
महाराष्ट्र परभणी जिन्तुर सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5551 6300 6200
महाराष्ट्र परभणी परभणी सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6100 6300 6200
महाराष्ट्र सांगली सांगली सोयाबीन इतर 18/12/2021 6000 6800 6400
महाराष्ट्र शोलापुर सोलापुर सोयाबीन इतर 18/12/2021 4910 6380 6200
महाराष्ट्र वाशिम करंजा सोयाबीन इतर 18/12/2021 5875 6475 6150
महाराष्ट्र वाशिम वाशिम सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5500 6300 6000
महाराष्ट्र वर्धा अरवी सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5000 6580 6100
महाराष्ट्र वर्धा हिंगनघाट सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5600 6325 6035
महाराष्ट्र वर्धा पुलगांव सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5840 6265 6125
महाराष्ट्र यवतमाल दिग्रास सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6070 6530 6385
महाराष्ट्र यवतमाल पंढकवाड़ा सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 6000 6255 6200
महाराष्ट्र यवतमाल उमरखेड़ सोयाबीन पिवळा 18/12/2021 5100 5300 5251

टिप- शेतकरी बंधवानि आपला शेतिमाल विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिति मध्ये चौकशी करून व्यवहार करावा ही विनंती 

Advertisement

हे ही वाचा …

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page