बाजारभाव

महाराष्ट्र राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजार भाव दि.19 डिसेंबर 2021

आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव : आज राज्यात जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजार भाव पाहणार आहोत. आपण 19/12/2021 रोजीचे बाजारभाव पाहूयात.
राज्यात सोयाबीन, कापूस , तूर, कांदा इत्यादी पिके घेतली जातात. या पिकाच्या विक्रीसाठी कोणत्या बाजार समितीत चांगला भाव मिळतो, याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो.

शेतकऱ्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी आम्ही विविध बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येक पिकाची नवीनतम किंमत डेटा देत आहोत.
आज आपण पाहुयात आजचे राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव.

टीप – शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनचे संपूर्ण राज्यातील भाव बघण्यासाठी मोबाईल वर उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे.

दि.19 डिसेंबर 2021

राज्य जिला बाजार कृषिमाल Variety/वैराइटी दिनांक न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य औसत मूल्य
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाँव सोयाबीन अन्य 19/12/2021 4500 6348 6199
महाराष्ट्र अहमदनगर राहाता सोयाबीन अन्य 19/12/2021 6100 6316 6210
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी(Vambori) सोयाबीन अन्य 19/12/2021 5000 6252 6000
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5350 7290 6250
महाराष्ट्र अकोला मुर्तिजापुर सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5950 6410 6210
महाराष्ट्र अकोला तेलहारा सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5875 6061 5970
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापुर सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5650 5880 5755
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 6071 6071 6071
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5491 6250 5993
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारुर सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 4900 6320 6201
महाराष्ट्र बीड पराली वैजनाथ सोयाबीन अन्य 19/12/2021 5650 6475 6251
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5800 6768 6284
महाराष्ट्र बुलढाणा देउलगांव राजा सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 6000 6331 6331
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापुर सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 3700 6250 5800
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहकर सोयाबीन अन्य 19/12/2021 5500 7080 6500
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन अन्य 19/12/2021 6000 6500 6250
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली(कानेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5700 6200 5950
महाराष्ट्र जालना भोकरdan सोयाबीन पीला 19/12/2021 6400 6550 6500
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 4500 6300 5800
महाराष्ट्र जालना परतुर सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 6000 6380 6360
महाराष्ट्र जलगांव जलगांव सोयाबीन अन्य 19/12/2021 5500 6200 6000
महाराष्ट्र नांदेड़ लोहा सोयाबीन अन्य 19/12/2021 5950 6461 6300
महाराष्ट्र नांदेड़ मुखेड़ सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 6000 6350 6200
महाराष्ट्र नासिक मालेगाव सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5986 6216 6070
महाराष्ट्र नासिक नांदगाँव सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5600 6500 6100
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5500 6420 5960
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुलजापुर सोयाबीन अन्य 19/12/2021 6300 6300 6300
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 6200 6400 6350
महाराष्ट्र परभणी जिन्तुर सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 6050 6160 6075
महाराष्ट्र परभणी परभणी सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 6100 6300 6250
महाराष्ट्र सतारा वडूज सोयाबीन अन्य 19/12/2021 6500 6600 6550
महाराष्ट्र शोलापुर बार्शी सोयाबीन अन्य 19/12/2021 5500 6400 6200
महाराष्ट्र शोलापुर सोलापुर सोयाबीन अन्य 19/12/2021 5780 6335 6161
महाराष्ट्र वाशिम रिसोद सोयाबीन अन्य 19/12/2021 5550 6350 5950
महाराष्ट्र वर्धा अरवी सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 4850 6380 6080
महाराष्ट्र वर्धा हिंगनघाट सोयाबीन पिवळा 1912/2021 5800 6315 6010
महाराष्ट्र वर्धा पुलगांव सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5851 6200 6125
महाराष्ट्र वर्धा सिंडी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5850 6350 6250
महाराष्ट्र यवतमाल बाभुलगाव सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5600 6350 6000
महाराष्ट्र यवतमाल पंढकवाड़ा सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 6000 6200 6170
महाराष्ट्र यवतमाल उमरखेड़(डंकी) सोयाबीन पिवळा 19/12/2021 5500 5800 5700

 

शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती अथवा व्यापाऱ्यांशी बाजार भावाची चौकशी करूनच शेतमालाची विक्री करावी ही विनंती

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!