बाजारभाव

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव दि.10 जानेवारी 2022

सोयाबीन बाजार भाव

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव दि.10 जानेवारी 2022. Today’s market price of soybean in the state of Maharashtra on 10 January 2022

हे ही वाचा…

सोमवार दि.10 जानेवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार शेतमाल जात/विविधता तारीख किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
महाराष्ट्र अमरावती अन्जनगाव सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5000 6200 5600
महाराष्ट्र लातूर देवानी सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 6221 6531 6376
महाराष्ट्र पुणे शिरूर सोयाबीन इतर 10/01/2022 5800 5800 5800
महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड सोयाबीन इतर 10/01/2022 5800 6101 6000
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 10/01/2022 6280 6300 6290
महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 4000 6300 5150
महाराष्ट्र अहमदनगर जामखेड सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5455 6760 5860
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 10/01/2022 4000 6322 6230
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 10/01/2022 5900 6311 6200
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) सोयाबीन इतर 10/01/2022 5700 6151 5925
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5150 6365 6055
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5300 6670 6000
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 10/01/2022 5750 7350 6550
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापूर सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5887 6000 5960
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 6321 6321 6321
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5851 6300 6200
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5851 6200 6019
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 10/01/2022 5000 6215 6100
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ सोयाबीन इतर 10/01/2022 5880 6345 6105
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5700 6550 6125
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5430 6355 6065
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 4900 6250 5700
महाराष्ट्र हिंगोली बसमत सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 6060 6355 6238
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 10/01/2022 5550 6550 6050
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5800 6200 6000
महाराष्ट्र हिंगोली सेनगाव सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 6000 6300 6100
महाराष्ट्र जालना भोकरदन सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 6065 6325 6025
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5120 6680 6210
महाराष्ट्र जळगाव चोपडा सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 5992 5992 5992
महाराष्ट्र लातूर अहमदपूर सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 6145 6670 6350
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 6000 6471 6420
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 10/01/2022 6135 6460 6156
महाराष्ट्र नागपूर उमरेड सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 4500 6510 6450
महाराष्ट्र नांदेड भोकर सोयाबीन पिवळा 10/01/2022 4888 6353 5620
महाराष्ट्र नांदेड लोहा सोयाबीन इतर 10/01/2022 6073 6286 6250

शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा व्यव्हार करावा ही विनंती.

Related Articles

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!