आजचे राज्यातील सोयाबीन चे बाजार भाव,महाराष्ट्र सोयाबीन बाजार भाव.

आजचे राज्यातील सोयाबीन चे बाजार भाव,महाराष्ट्र सोयाबीन बाजार भाव.

सोयाबीन हे खरीप पीक आहे.  आजच्या ब्लॉग लेखामध्ये, आम्ही शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना देशातील प्रमुख कृषी उत्पादन बाजारात चालणाऱ्या सोयाबीनच्या नवीनतम बाजारभावाची माहिती देणार आहोत. सध्या (डिसेंबर 2021) सोयाबीनची किंमत गुणवत्तेनुसार सुमारे ₹ 4000 ते ₹ 6500 प्रति क्विंटल नोंदवली जात आहे. बघूया! देशातील प्रमुख धान्य बाजारात आज सोयाबीनचे भाव काय आहेत?

आजचे राज्यातील सोयाबीन चे बाजार भाव,महाराष्ट्र सोयाबीन बाजार भाव.

महाराष्ट्र
अकोला —— 4800 6640 6300
अम्बेजाओगई —— 6300 6580 6400
अरवी —— 5600 6600 6300
अष्टी —— 3800 6450 5500
अष्टी (जालना) —— 5500 6701 6400
अष्टी (करंजा) —— 4000 6500 5500
बासमात —— 5805 6800 6566
बीड —— 6051 6600 6430
भोकर —— 5428 6624 6026
चंदूर रेलवे —— 6210 6700 6500
चांदवाद —— 6500 6812 6600
चिकालि —— 5800 6780 6290
देओलगाँव राजा —— 6000 6600 6200
धामनगांव-रेलवे —— 5500 6430 6000
धर्माबाद —— 5700 6700 6550
धुले —— 5800 7076 6800
गंगाखेड़ —— 6650 6850 6650
गंगापुर —— 5600 6160 5975
घनसावंगी —— 6000 6700 6500
हिंगणघाट —— 5800 6500 6100
हिंगोली —— 5950 6600 6275
हिंगोली (कानेगांव नाका) —— 6000 6400 6200
जालना —— 4500 6600 6400
ज्वाला-बजार —— 6200 6450 6300
जिंतुर —— 5225 6630 6300
करंजा —— 6000 6490 6225
काटोल —— 4550 6211 5260
खामगाँव —— 5750 6600 6175
किनवाट —— 6400 6700 6550
कोपरगांव —— 4500 6585 6450
लासलगांव —— 3000 6700 6551
लासलगांव (निफाड) —— 5000 6976 6651
लासलगांव (विंचूर) —— 3000 6712 6650
लसूर स्टेशन —— 5700 6800 6400
लातूर —— 6301 7270 6870
लोहा —— 6275 6705 6501
लोनार —— 6050 6600 6325
मजलगांव —— 5000 6571 6300
मालेगांव —— 5612 6650 6303
मंथा —— 5000 6315 5800
मनवत —— 5950 6725 6500
महेकर —— 5500 7000 6500
मुखेड़ —— 6400 6700 6600
मुरीम —— 5600 6740 6170
मुर्तिज़ापुर —— 6050 6500 6350
पैठण् —— 6100 6581 6352
पंधाकवाड़ा —— 6000 6500 6400
पराली वैज्यनाथी —— 6000 6700 6520
पार्टुर —— 6400 6665 6650
पुलगांव —— 6135 6600 6370
पूर्णा —— 5200 6200 6100
राहाता —— 6271 6669 6475
राहुरी (वम्बोरी) —— 5501 6400 5950
रिसोड —— 6000 7000 6500
सावनेर NR 5250 5250 5250
शाहदा —— 6462 6763 6675
सिंडी —— 5480 6500 6110
सिंधी(सेलु) —— 5850 6675 6390
सोलापुर —— 4000 6600 6450
तलोदा —— 6100 6562 6400
उदगीर —— 6600 6711 6655
उमार्केड (डंकी) —— 5100 5300 5200
उमरखेड़ —— 5100 5300 5200
वडवानी —— 6301 6501 6400
वाणी —— 5900 6700 6300
येवला —— 4000 6602 6450

टीप – शेतकरी बांधवांनी आपला शेतीमाल विक्री करण्यापूर्वी सदर मार्केटला भावाची चौकशी करून मालाची विक्री करावी.

Related Article

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker