KrushiYojanaबाजारभाव

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव ; 22 मार्च 2022

आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव ; 22 मार्च 2022. Today’s fresh market prices of soybeans in the state of Maharashtra; March 22, 2022

खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.

मंगळवार दिनांक 22 मार्च 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल

प्रकार

जात/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान दर प्रती क्विंटल कमाल दर प्रती क्विंटल सरासरी दर प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6200 7030 6650
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 22/03/2022 6350 6975 6662
महाराष्ट्र जालना अंबड (वडिगोद्री) सोयाबीन इतर 22/03/2022 6400 6900 6800
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6000 7000 6750
महाराष्ट्र वर्धा अष्टी (कारंजा) सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 5000 7000 6200
महाराष्ट्र हिंगोली बसमत सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6700 7275 7127
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 5900 6951 6816
महाराष्ट्र जळगाव चाळीसगाव सोयाबीन इतर 22/03/2022 5800 6051 5900
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6450 7060 6755
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6500 7000 7000
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 7150 7350 7150
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 22/03/2022 6830 7291 7060
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6800 7000 6900
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 5100 7200 7000
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6980 7000 6980
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 22/03/2022 6710 7160 7025
महाराष्ट्र नागपूर कटोल सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 5900 6900 6400
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 22/03/2022 6800 7131 7050
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव सोयाबीन इतर 22/03/2022 4001 7221 7160
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 22/03/2022 5600 6900 6751
महाराष्ट्र नाशिक मालेगाव सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 4311 6969 6700
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर सोयाबीन इतर 22/03/2022 6200 7165 6800
महाराष्ट्र अमरावती मोर्शी सोयाबीन इतर 22/03/2022 6500 7000 6750
महाराष्ट्र परभणी परभणी सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6800 7000 6950
महाराष्ट्र परभणी पूर्णा सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6650 7022 7000
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 22/03/2022 7001 7120 7086
महाराष्ट्र अहमदनगर संगमनेर सोयाबीन इतर 22/03/2022 6940 6940 6940
महाराष्ट्र हिंगोली सेनगाव सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6400 7150 6800
महाराष्ट्र सोलापूर सोलापूर सोयाबीन इतर 22/03/2022 4700 7150 6970
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर सोयाबीन इतर 22/03/2022 6850 7100 7000
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 7000 7100 7000
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरकेड (दांकी) सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6200 6500 6300
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ सोयाबीन पिवळा 22/03/2022 6000 7140 6570

शेतकरी मित्रांनो वरील बाजार भाव पाहून सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये दराबाबत खात्री करणे आवश्यक आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!