KrushiYojanaबाजारभाव

तुरीच्या भावात झाला हा मोठा बदल ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजार भाव.

तुरीच्या भावात झाला हा मोठा बदल ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजार भाव. This is a big change in the price of trumpets; See today’s market price of Toor in Maharashtra.

शनिवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल

प्रकार

जात/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान दर प्रती क्विंटल कमाल दर प्रती क्विंटल सरासरी दर प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 5800 5650
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 5900 5900
महाराष्ट्र अकोला अकोला तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5000 6570 6200
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6200 6535 6367
महाराष्ट्र अमरावती अन्जनगाव तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 6676 6100
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 6136 5818
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5701 6041 5900
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6100 6100 6100
महाराष्ट्र बीड गेवराई तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 6050 5850
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारूर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5600 6151 6000
महाराष्ट्र भंडारा भंडारा तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5400 5600 5520
महाराष्ट्र भंडारा पवनी तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5600 5600 5600
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5750 6450 6100
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 6176 6050
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 6375 6100
महाराष्ट्र धुळे दोंडाईचा तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5701 5875 5800
महाराष्ट्र Gadchiroli Aheri तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 4500 5100 5000
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5800 6405 6102
महाराष्ट्र जालना अंबड (वडिगोद्री) तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 6100 5950
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 5901 5901
महाराष्ट्र जळगाव चाळीसगाव तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 4500 5711 5350
महाराष्ट्र जळगाव चोपडा तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6000 6400 6100
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5300 5800 5800
महाराष्ट्र लातूर देवानी तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6401 6521 6461
महाराष्ट्र लातूर लातूर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6000 6600 6400
महाराष्ट्र लातूर उदगीर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6200 6701 6450
महाराष्ट्र नागपूर कटोल तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5100 6280 5650
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6000 6600 6450
महाराष्ट्र नांदेड भोकर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 4000 5962 4981
महाराष्ट्र नांदेड मुखेड तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6100 6300 6200
महाराष्ट्र नांदेड उमरी तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5600 5800 5700
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (निफाड) तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5640 5640 5640
महाराष्ट्र नाशिक नांदगाव तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 4500 5740 5501
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5500 6201 5851
महाराष्ट्र परभणी बोरी तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5855 5855 5855
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5800 6000 5900
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6090 6200 6100
महाराष्ट्र परभणी सोनपेठ तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5400 6203 6080
महाराष्ट्र शोलापूर दुधनी तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5700 6365 6100
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5800 5850 5800
महाराष्ट्र वशिम कारंजा तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5600 6570 6270
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5900 6500 6200
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6200 6900 6510
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5850 6450 6375
महाराष्ट्र यवतमाळ डिग्रस तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6325 6500 6395
महाराष्ट्र यवतमाळ पंढकवाडा तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6100 6250 6200
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरकेड (दांकी) तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 5900 6100 6000
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ तूर(संपूर्ण) इतर 26/02/2022 6000 6550 6275

शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील तूर विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!