बाजारभाव

हे आहेत आजचे राज्यातील तुरीचे बाजारभाव ; भावात झाला हा बदल.

हे आहेत आजचे राज्यातील तुरीचे बाजारभाव ; भावात झाला हा बदल.These are the market prices of today’s trumpets in the state; This change in price.

हे पण वाचा…

दिनांक 5 जानेवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती कृषिमाल प्रकार वर्गवारी दिनांक/Date किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र अहमदनगर राहाता  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5400 5650 5440
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी)  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5000 5360 5180
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव  (तूर / लाल ग्राम) (पूरा) अन्य 05/01/2022 5080 5700 5400
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव)  (तूर / लाल ग्राम) (पूर्ण) अन्य 05/01/2022 5620 5860 5650
महाराष्ट्र अकोला अकोला (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5060 6150 5560
महाराष्ट्र अकोला मुर्तिजापुर (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5890 6190 6085
महाराष्ट्र अकोला तेलहारा (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5250 5550 5375
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5590 6235 5868
महाराष्ट्र अमरावती धामनगांव-रेलवे  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 4805 5840 5020
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5060 5641 5500
महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5080 5650 5300
महाराष्ट्र बीड गेवराई  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5150 6200 5850
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5460 5825 5650
महाराष्ट्र बुलढाणा चिखली (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 4590 5800 5150
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहकर (तूर / लाल ग्राम) (पूर्ण अन्य 05/01/2022 5550 6080 5700
महाराष्ट्र धुळे दोंडाइचा (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5320 5597 5390
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5800 6080 5940
महाराष्ट्र लातूर लातूर (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5365 6540 6305
महाराष्ट्र लातूर उदगीर (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 6070 6565 6240
महाराष्ट्र नागपुर काटोल (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 4500 5561 5250
महाराष्ट्र नागपुर सावनेर  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5190 5900 5650
महाराष्ट्र नांदेड़ भोकर  (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 4400 5660 5030
महाराष्ट्र नांदेड़ मुखेड़ (तूर / लाल ग्राम) अन्य 05/01/2022 5150 6050 6050

शेतकऱ्यांनी आपल्या तुरीची अथवा इतर शेतमालाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!