Soyabin Bajar Bhav: आजचे राज्यातील 25 जिल्ह्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव,कुठे मिळतोय सर्वाधिक दर, जाणून घ्या.

सोयाबीन बाजारभावाच्या संपूर्ण माहितीसाठी हा लेख शेवटपर्यंत पहा.

Advertisement

Soyabin Bajar Bhav: आजचे राज्यातील 25 जिल्ह्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव,कुठे मिळतोय सर्वाधिक दर, जाणून घ्या. Soyabin Bajar Bhav: Know today’s market price of soybeans in 25 districts of the state, where are you getting the highest rates.

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो, कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील 25 जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजारभावाची माहिती जाणून घेऊयात.

Advertisement

आज अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला सहा हजार एकशे सोळा रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला आहे तर सरासरी दर हा पाच हजार सातशे रुपयां पर्यंत आहे. जालना बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला(Soybean prices) सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत दर मिळाला आहे तर सरासरी दर हा 5600 पर्यंत आहे.

Related Article…

Advertisement

पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव Soybean Market Prices

गुरुवार दिनांक 17 नोव्हेंबर 2021

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार जात/विविधता तारीख/दिनांक किमान किंमत प्रति क्विंटल कमाल किंमत प्रति क्विंटल सरासरी किंमत प्रति क्विंटल
महाराष्ट्र अहमदनगर अहमदनगर सोयाबीन इतर 17/11/2022 4850 5650 5250
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4100 5870 5500
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर सोयाबीन इतर 17/11/2022 4500 5500 5500
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 17/11/2022 5250 5525 5387
महाराष्ट्र जालना अंबड (वडिगोद्री) सोयाबीन इतर 17/11/2022 4300 5597 4605
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4800 5740 5600
महाराष्ट्र अमरावती अन्जनगाव सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5200 6050 5625
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4800 5700 5300
महाराष्ट्र जालना Ashti(Jalna) सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5200 5740 5650
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजनी सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5650 5756 5703
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 17/11/2022 5000 5700 5350
महाराष्ट्र परभणी बोरी सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5350 5575 5500
महाराष्ट्र जळगाव चाळीसगाव सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4501 5600 5551
महाराष्ट्र अमरावती चांदूर बाजार सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5000 6116 5601
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4500 6000 5250
महाराष्ट्र चंद्रपूर Chimur सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4500 4600 4550
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4000 5700 5400
महाराष्ट्र लातूर देवानी सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5400 5955 5677
महाराष्ट्र जळगाव धरणगाव सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5295 5540 5440
महाराष्ट्र धुळे धुळे सोयाबीन इतर 17/11/2022 4900 5500 5400
महाराष्ट्र यवतमाळ डिग्रस सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5450 5750 5685
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5700 5800 5700
महाराष्ट्र बीड गेवराई सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4500 5625 5060
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 17/11/2022 5400 5955 5677
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4800 6000 5550
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव सोयाबीन इतर 17/11/2022 3900 5550 5500
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5000 5750 5550
महाराष्ट्र बीड कैज सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5490 5700 5551
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 17/11/2022 5250 5600 5400
महाराष्ट्र नागपूर कटोल सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4600 5531 5050
महाराष्ट्र नांदेड किनवट सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5400 5600 5500
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 17/11/2022 4000 5555 5350
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5300 5894 5720
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) सोयाबीन इतर 17/11/2022 3000 5671 5500
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5452 6300 5860
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 17/11/2022 4300 5650 5451
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4800 6111 5455
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 17/11/2022 4600 5770 5478
महाराष्ट्र नाशिक नांदगाव सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 2100 5651 5301
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5680 5830 5741
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ सोयाबीन इतर 17/11/2022 5351 5725 5551
महाराष्ट्र उस्मानाबाद परांडा सोयाबीन इतर 17/11/2022 5100 5500 5100
महाराष्ट्र परभणी परभणी सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5225 5660 5450
महाराष्ट्र जालना परतूर सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4651 5700 5411
महाराष्ट्र परभणी पाथरी सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 3500 5750 5300
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 17/11/2022 4111 5721 5686
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) सोयाबीन इतर 17/11/2022 5265 5700 5482
महाराष्ट्र वाशीम रिसोड सोयाबीन इतर 17/11/2022 5150 5825 5500
महाराष्ट्र वर्धा समुद्रपूर सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4500 5350 5000
महाराष्ट्र अहमदनगर श्रीरामपूर सोयाबीन इतर 17/11/2022 5400 5950 5800
महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड सोयाबीन इतर 17/11/2022 5300 5700 5500
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5250 5800 5650
महाराष्ट्र सोलापूर सोलापूर सोयाबीन काळा 17/11/2022 4000 5715 5575
महाराष्ट्र परभणी सोनपेठ सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4600 5661 5580
महाराष्ट्र नंदुरबार तळोदा सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5400 5680 5646
महाराष्ट्र सांगली तासगाव सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5200 5500 5360
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5360 5850 5700
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरकेड (दांकी) सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 4900 5100 5000
महाराष्ट्र यवतमाळ वणी सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5000 5700 5400
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5325 5775 5650
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ सोयाबीन पिवळा 17/11/2022 5200 5850 5505

शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीमध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page