तूर भावात मोठा बदल ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजारभाव. दिनांक 29 जानेवारी 2022

Advertisement

तूर भावात मोठा बदल ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजारभाव.दिनांक 29 जानेवारी 2022 Big change in tire prices; See today’s market prices in Maharashtra.

महाराष्ट्रातील विविध बाजार समिती मधील तूर बाजार भाव आज आम्ही आपल्या साठी घेऊन आलो आहोत, तुरीच्या भावात 100 ते 200 रुपयांची तेजी पहावयास मिळत आहे. आज आपण पाहुयात राज्यातील बाजार समितीमधील तूर बाजारभाव.

Advertisement

दिनांक 29 जानेवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल

प्रकार

जात/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5400 5400 5400
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5800 6100 5950
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 6000 6100 6000
महाराष्ट्र अकोला अकोला तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5000 6660 5900
महाराष्ट्र अकोला मूर्तिजापूर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 6050 6500 6395
महाराष्ट्र अकोला तेल्हारा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5950 6350 6150
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5500 6533 6017
महाराष्ट्र अमरावती धामणगाव-रेल्वे तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5400 6500 5500
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5400 6193 5796
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापूर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5326 6075 5825
महाराष्ट्र बीड कैज तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 4100 6000 5900
महाराष्ट्र बीड माजलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5700 6275 6151
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5600 6011 6000
महाराष्ट्र भंडारा भंडारा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5600 5600 5600
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5400 6375 5887
महाराष्ट्र बुलढाणा नंदुरा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5600 6480 6480
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5900 6525 6062
महाराष्ट्र जालना घनसावंगी तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5400 6200 6050
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5500 5965 5965
महाराष्ट्र जळगाव चोपडा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5657 6100 5941
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5800 5800 5800
महाराष्ट्र लातूर लातूर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 6000 6399 6100
महाराष्ट्र लातूर निलंगा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5800 6141 6100
महाराष्ट्र लातूर उदगीर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 6400 6711 6555
महाराष्ट्र नागपूर कटोल तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 4000 5900 4800
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 6000 6538 6403
महाराष्ट्र नांदेड भोकर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5225 6001 5613
महाराष्ट्र नंदुरबार शहादा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5300 5900 5556
महाराष्ट्र नंदुरबार तळोदा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5000 5699 5500
महाराष्ट्र नाशिक देवळा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 4800 6075 5700
महाराष्ट्र नाशिक मालेगाव तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 4201 5725 5299
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5000 6200 6100
महाराष्ट्र परभणी बोरी तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 6000 6105 6055
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5501 6110 5850
महाराष्ट्र परभणी पालम तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 6221 6221 6221
महाराष्ट्र परभणी पाथरी तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 6000 6200 6100
महाराष्ट्र परभणी ताडकळस तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5800 6200 6000
महाराष्ट्र पुणे दौंड तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5200 5200 5200
महाराष्ट्र शोलापूर दुधनी तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5800 6245 6050
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5400 5900 5745
महाराष्ट्र वशिम कारंजा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5520 6635 6105
महाराष्ट्र वशिम मालेगाव(वशिम) तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5500 6000 5700
महाराष्ट्र वशिम वाशिम तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5500 6300 6000
महाराष्ट्र वर्धा पुलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 4790 6440 5800
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5850 6305 6200
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ तूर(संपूर्ण) इतर 29/01/2022 5500 6360 5930

तुरीची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच विक्री करावी ही विनंती.

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Don`t copy text!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker