बाजारभाव

तुरीच्या भावात मोठा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील तूर बाजारभाव : दि.22 जानेवारी 2022

तुरीच्या भावात मोठा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील तूर बाजारभाव : दि.22 जानेवारी 2022. A big change in the price of trumpets; These are the current market prices in the state: 22nd January 2022

महाराष्ट्र राज्यातील बाजार समिती मधील आजचे तुरीचे बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडावा.

दिनांक – 22 जानेवारी 2022

राज्य/ State जिल्हा/district बाजार समिती शेतमाल वर्गवारी/प्रकार मालाची वर्गवारी तारीख / दिनांक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5500 5500 5500
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5527 5752 5654
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 6000 6250 6250
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 6100 6200 6200
महाराष्ट्र अकोला अकोला तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5000 6495 6000
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती तूर(संपूर्ण) इतर 21/01/2022 5230 6685 5950
महाराष्ट्र अमरावती अन्जनगाव तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5000 6700 5900
महाराष्ट्र अमरावती धामणगाव-रेल्वे तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 4505 6425 5050
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5200 6490 5845
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापूर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5375 6300 6180
महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5500 5900 5800
महाराष्ट्र बीड कैज तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 3652 6101 6000
महाराष्ट्र बीड माजलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5500 6600 6400
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5300 6400 5850
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5500 6400 6200
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5360 6600 6020
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5800 6595 6300
महाराष्ट्र धुळे धुळे तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5200 6200 5500
महाराष्ट्र धुळे दोंडाईचा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5576 6251 5827
महाराष्ट्र हिंगोली बसमत तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 6100 6200 6150
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 4550 5700 5700
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5700 6025 6000
महाराष्ट्र लातूर लातूर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 6100 6651 6400
महाराष्ट्र लातूर निलंगा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5700 6200 6100
महाराष्ट्र लातूर उदगीर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 6650 7001 6825
महाराष्ट्र नागपूर कळमेश्वर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 4900 5790 5300
महाराष्ट्र नागपूर कटोल तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 4500 5800 5200
महाराष्ट्र नांदेड भोकर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 4506 6111 5308
महाराष्ट्र नांदेड लोहा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 6000 6511 6450
महाराष्ट्र नंदुरबार शहादा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5400 5900 5499
महाराष्ट्र नाशिक देवळा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 4805 5510 5400
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5800 6551 6176
महाराष्ट्र उस्मानाबाद परांडा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 6350 6400 6350
महाराष्ट्र शोलापूर दुधनी तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5700 6450 6200
महाराष्ट्र वशिम कारंजा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5440 6600 6175
महाराष्ट्र वशिम मंगरुलपीर तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 4500 6400 6200
महाराष्ट्र वशिम वाशिम तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5500 6600 6000
महाराष्ट्र वशिम वाशिम(Ansing) तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5500 6300 6000
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5100 6400 5900
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5700 6805 6240
महाराष्ट्र वर्धा पुलगाव तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5655 6221 6075
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5825 6350 6230
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5825 6350 6150
महाराष्ट्र यवतमाळ पंढकवाडा तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 6300 6445 6370
महाराष्ट्र यवतमाळ वणी तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5255 6240 5700
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ तूर(संपूर्ण) इतर 22/01/2022 5450 6300 5875

शेतकरी बांधवांनो व व्यापारी मित्रांनो आपण आपल्याकडील तुरीची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मधील बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती.

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!